Bài 1 : Làm quen với 3D MAX


1.       Giao diện và các lệnh cơ bản
-          Nhấn nút G để bỏ lưới điểm.
-          Top : Mặt bằng  (T)
-          Front: Mặt đứng phải (F)
-          Left : Mặt đứng trái (L)
-          Perspective: Phối cảnh (P)
2.       Các nút lệnh cơ bản
-          Lệnh ALT +W : Phóng to góc nhìn
-          ALT + Chuột giữa : xoay khung cảnh
(CTR +SHIFT+ALT: dùng liên tục)
-          Nhấn Z để tập chung tất cả vào trung điểm màn hình
-          CTR +  SHIFT + Z : 4 hình đều tập chung tại 1 điểm
-          F3 : để tô bóng vật thể hoặc đưa về không gian
-          F4 : Vừa tô bóng vừa khung dây
-          CTR + X : phóng to hết màn hình và thu nhỏ
-          CTR + S : Lưu bài
3.       Chọn đối tượng
-          Lệnh tắt Q
-          Muốn chọn gộp đối tượng ấn CTR
-          Muốn trừ bớt nhấn ALT
-          Chọn hết nhấn CTR + A
-          Bỏ chọn nhấn CTR+ D
4.       Dịch chuyển đối tượng
-          Lệnh tắt W
-          Dấu + phóng to
-          Nhấn – để thu nhỏ
-          Nhấn X để phục hồi nếu bị mất
-          Cầm vào đầu trục để di chuyển 1 chiều
-          Cầm vào giữa trục để di chuyển 2 chiều
·         Cách coppy và move
-          Giữ SHIFT rồi bật move _ Cầm đầu trục rồi kéo đi
-          Khi coppy xuất hiện bảng
Number coppy : Số lượng coppy
Instance : Sao chép có sự liên kết
Coppy : Sao chép độc lập
Reference : sao chép theo kênh phả hệ
·         Cách di chuyển đối tượng có kích thước
-          B1: Chọn đối tượng
-          B2: Click chuột phải vào nút move
Absolute : World ( tọa độ bản thân)
Offeset work ( tọa độ di chuyển)
·         Công cụ bắt điểm
-          Snaps toggle : Lệnh tắt S : cấp độ
-          B1: Giữ chặt chuột trái để xuất hiện 3 bước bắt điểm
2. : Chuyên bắt điểm trên mặt bằng
2,5 : Chuyên bắt điểm trên mặt bằng hoặc mặt đứng
3. Chuyên bắt điểm trên phối cảnh
- Sau khi giữ chặt _ Click chuột phải để chọn chế độ bắt điểm
- Chọn Vertex duy nhất là có thể bắt được tất cả
·         Công cụ xoay: Clect and Roterte : Lệnh E
·         Công cụ Scale : R _ kéo to nhỏ ; Phóng to nhỏ
II. THỰC HÀNH
VẼ 1 NGÔI NHÀ = 3DMAX
B1: DỰNG HÌNH
Vào phối cảnh _ Chọn create _Geometry để vẽ các khối 3d
B2: Chọn khối BOX
-          Vào modifile để nhập kích thước
-          Parameters là thông số cơ bản thân của vật thể ( điều chỉnh)
B3: Gán vật liệu
-          Bật forder chứa vật liệu lên
-          Ấn M để hiện vật liệu, sau đó cầm ảnh để vào max rồi để vào ô _ để vào vật thể
-          Assign: bắn tất cả
-          Vào Group  để đóng Blog

Share this post :

Xem Nhiều Nhất

 
Support : Mas Template
Copyright © 2014. ĐỒ HỌA 3DMAX - All Rights Reserved
Share by BIT Templates Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger